Reflexintegratie

Herken je het volgende bij jouw kind of bij jezelf?

  • Is jouw kind gevoelig voor geluid, licht of aanrakingen?
  • Heeft moeite met stilzitten of concentratie?
  • Heeft moeite met gooien of schoppen van een bal?
  • Beweegt zijn/haar mond tijdens bijvoorbeeld het schrijven?
  • Praat onduidelijk of binnensmonds?
  • Hangt over tafel tijdens het schrijven?
  • Is emotioneel, verlegen of juist vaak boos?

Het kan dan heel interessant zijn om te kijken of er nog reflexen actief zijn. Reflexen zijn bewegingen waarover je niet nadenkt. Een baby heeft reflexen onder andere nodig om te kunnen overleven en om te bewegen. Denk aan reflexen om te kunnen drinken, adem te halen en om te leren zitten en kruipen. Eén van de bekende reflexen is de Mororeflex waarop een pasgeboren baby wordt getest. Deze reflexen zullen zich ontwikkelen en ideaal gezien integreren in ons lichaam. Als dit niet het geval is en (restanten van) reflexen nog actief blijven, dan kan het zijn dat de ontwikkeling van een kind hieronder te lijden heeft.

Oorzaken van actieve reflexen

Om verschillende redenen kan het zijn dat reflexen niet goed integreren. Oorzaken hiervan kunnen bijvoorbeeld zijn dat een kind of moeder/vader door een stressvolle gebeurtenis zijn gegaan, denk aan een heftige bevalling, overlijden van een naaste, een burn-out, ziektes. Andere oorzaken zijn  bijvoorbeeld een keizersnede, te vroeg of te laat geboren of bijvoorbeeld het doorbrengen van de eerste periode in een couveuse.

Rhythmic Movement Training

In mijn praktijk maak ik gebruik van reflexintegratie op basis van RMT. Dit staat voor Rhythmic Movement Training. De ritmische oefeningen uit dit programma zijn gebaseerd op de natuurlijke ontwikkeling van baby’s en kinderen. Gedurende een traject werken we aan het integreren van reflexen, zodat emotionele en lichamelijke blokkades worden verminderd of zelfs weggenomen. Hierdoor komt een kind weer in balans en kan het zijn of haar aandacht weer richten op het leren.

Werkwijze

In een kennismakingsgesprek bespreken we wat de reden is voor de begeleiding en of reflexintegratie hierbij kan worden ingezet. Als dit het geval is, krijg je een intakeformulier en  plannen we een intakegesprek. N.a.v. het intakegesprek en verschillende tests, krijgen jullie oefeningen mee die thuis moeten worden geoefend. Door deze oefeningen kunnen de actieve reflexen alsnog worden geïntegreerd. Om de 4 weken maken we een afspraak om de vorderingen te bekijken. De lengte van het totale traject hangt af onder andere van de hulpvraag en de mate waarin wordt geoefend en wisselt daarom per kind.

Meer weten?

Graag leg ik je in een kennismakingsgesprek nog meer uit over reflexintegratie.