Privacyverklaring

Privacyverklaring
Kinderpraktijk Schagen van eigenaresse Evelien Mol, gevestigd aan ‘t Noord 84A, 1741 BG Schagen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64980464  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Persoonsgegevens
Kinderpraktijk Schagen gebruikt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan mij heeft verstrekt of omdat u gebruikt maakt van de diensten die ik bied. Deze persoonsgegevens zijn nodig om contact met u op te kunnen nemen en/of om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
Als u een behandelovereenkomst met Kinderpraktijk Schagen aangaat, zijn er persoonsgegevens nodig over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind. Deze persoonsgegevens verstrekt u zelf middels het (intake)gesprek en intakeformulier. Deze gegevens deel ik niet met derden zonder uw toestemming.

Bewaartermijnen persoonsgegevens
Kinderpraktijk Schagen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Indien u een behandelovereenkomst met Kinderpraktijk Schagen bent aangegaan, worden de aangeleverde persoonsgegevens na afsluiting van het traject, nog 1 jaar bewaard. Hierna verwijder en/of vernietig ik deze gegevens.
Indien u wel persoonsgegevens heeft aangeleverd, maar geen behandelovereenkomst bent aangegaan, worden deze gegevens na 3 maanden verwijderd en/of vernietigd.
Daarnaast is Kinderpraktijk Schagen wettelijk verplicht haar administratie, waaronder factuurgegevens, 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).

Beveiligen persoonsgegevens
Kinderpraktijk Schagen neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Daarom neem ik passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mijn computer en telefoon zijn d.m.v. wachtwoorden beveiligd en alleen ik heb toegang tot deze apparaten. De communicatie tussen ons die verloopt d.m.v. e-mail en/of sms is daarom beveiligd. Alle communicatie die we hebben d.m.v. WhatsApp en/of Facebook Messenger wordt beschermd door de privacy overeenkomsten van deze diensten.
Indien het nodig is dat gegevens op papier worden bewaard, dan doe ik dat in een kast in een afgesloten ruimte.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact met me op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als u dat wilt, kunt u hierover contact met me opnemen.
Zonder uw toestemming worden uw persoonlijke gegevens niet gedeeld met anderen, tenzij hier een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.
Bij mijn weten maakt Kinderpraktijk Schagen geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.