Leerondersteuning

Begrijpend lezen
Heeft je kind moeite met het bepalen van hoofd- en bijzaken in een tekst?
Is het lastig om te bepalen wat de relatie tussen oorzaak en gevolg is?
Waar verwijzen de verwijswoorden eigenlijk naar?

Het lezen met tekstbegrip is ontzettend belangrijk. Het wordt niet alleen geoefend bij het vak ‘begrijpend lezen’, maar komt eigenlijk bij alle andere vakken ook terug. Daarom is het van belang dat een kind kan opmaken wat het belangrijkste uit een tekst is. Met behulp van de ‘Kleurmethode’, het maken van bijvoorbeeld een mindmap, maar ook door te bewegen, oefenen we verschillende leesstrategieën om het tekstbegrip te verbeteren.

Rekenen
Heeft je kind moeite met sommen tot 10 of tot 20?
Heeft het moeite met het onthouden van tafelsommen?
Is klokkijken lastig? Of juist het rekenen met digitale tijden?
Is het fijn als sommen met breuken nog eens worden uitgelegd?

Bij de begeleiding die ik bied, sluit ik zoveel mogelijk aan bij de manier van leren van uw kind. Zo maak ik gebruik van kleur, beeld, beweging en spel om ervoor te zorgen dat uw kind het plezier in rekenen weer terug krijgt!

Spelling
Heeft uw kind moeite met de open en/of gesloten lettergrepen (balen en ballen)?
Vindt het de regel van de eind -d of -t moeilijk?
Kan het de woorden met ou/au of ei/ij maar niet onthouden?

Tijdens de eerste sessie neem ik een dictee bij u kind af, om te bepalen welke spellingscategorieën lastig zijn voor uw kind. Op basis hiervan gaan we gericht met deze spellingscategorieën aan de slag. Bij het oefenen maak ik gebruik van kleuren bij iedere klank volgens de methode Taal in blokjes. Maar ook door gebruik te maken van een beeld dat wordt gekoppeld aan de spellingscategorie. Zo zijn er bijvoorbeeld ‘kikker’- woorden waarbij de medeklinker moet worden verdubbeld. Bij de ‘kater’- woorden klinkt de klinker lang maar wordt hij kort opgeschreven.
Naast kleur en beeld, gaan we zo veel mogelijk bewegen en oefenen in spelvorm. Hierbij ga ik uit van de manier van leren van uw kind.

Werkwijze
In het vrijblijvende intakegesprek maak ik graag kennis met u en uw kind en hoor ik wat de hulpvraag van uw kind is. Op basis hiervan stel ik een programma samen en gaan we gericht aan de slag met die onderdelen waar uw kind moeite mee heeft. Indien nodig en/of wenselijk kan ik contact opnemen met de school van uw kind.